تعرفه طراحی وب

نرم افزار تحت وب
توافقی/ در ماه
طراحی اختصاصی
مدت زمان طراحی نامشخص
بهینه سازی از لحاظ بیس سئو
دامین رایگان ir
1 ماه پشتیبانی رایگان

با کلیک کردن یعنی قوانین ما را پذیرفته اید.

فروشگاهی
توافقیت/ در ماه
طراحی اختصاصی
مدت زمان طراحی 20 روز
بهینه سازی از لحاظ بیس سئو
دامین رایگانir
پشتیبانی 1 ماه رایگان

با کلیک کردن یعنی قوانین ما را پذیرفته اید.

شرکتی
توافقی/ در ماه
طراحی اختصاصی
مدت زمان طراحی 15 روز
بهینه سازی از لحاظ بیس سئو
دامین رایگانir
پشتیبانی1 ماه رایگان

با کلیک کردن یعنی قوانین ما را پذیرفته اید.

تعرفه مدیریت اینستاگرام

پایه
750000ت/ در ماه
10 پست گرافیکی
1000 فالوئر مرتبط با کسب وکارشما
1 ویدیو اینستاگرامی
10 استوری
افزایش بازدید استوری

با کلیک کردن یعنی قوانین ما را پذیرفته اید.

پیشرفته
2200000ت/ در ماه
25 پست گرافیکی
5000 فالوئر مرتبط با کسب وکار شما
5 ویدیو تبلیغاتی
30 استوری
افزایش بازدید استوری

با کلیک کردن یعنی قوانین ما را پذیرفته اید.

حرفه ای
1100000ت/ در ماه
15 پست گرافیکی
2500 فالوئر مرتبط با کسب وکار شما
3 ویدیو اینستاگرامی
15 استوری
افزایش بازدید استوری

با کلیک کردن یعنی قوانین ما را پذیرفته اید.

تعرفه سئو

پایه
توافقیت/ در ماه
بهینه سازی سئو 20 کلمه کلیدی
آنالیز کامل سایت از لحاظ سئو
ایجاد70 بک لینک معتبر
یک رپورتاژ - وب سایت با رتبه زیر 1000
4 عدد تولید محتوا
ارسال گزارش سئو تفصیلی

با کلیک کردن یعنی قوانین ما را پذیرفته اید.

پیشرفته
توافقیت/ در ماه
بهینه سازی سئو 40 کلمه کلیدی
آنالیز کامل سایت از لحاظ سئو
ایجاد 150 بک لینک معتبر
3رپورتاژ - وب سایت با رتبه زیر 1000
12 عدد تولید محتوا
ارسال گزارش سئو تفصیلی

با کلیک کردن یعنی قوانین ما را پذیرفته اید.

حرفه ای
توافقیت/ در ماه
بهینه سازی سئو 30 کلمه کلیدی
آنالیز کامل سایت از لحاظ سئو
ایجاد 100 بک لینک معتبر
2رپورتاژ - وب سایت با رتبه زیر 1000
8 عدد تولید محتوا
ارسال گزارش سئو تفصیلی

با کلیک کردن یعنی قوانین ما را پذیرفته اید.